وضعیت حقوق بشر در ایران

05 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما وضعیت حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا حسن روحانی توانسته در بهبود این وضعیت موثر باشد؟ نقش شهروندان در پیگیری و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چیست؟