وضعيت بازار مسکن در ايران

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قیمت مسکن در ایران ظرف هشت سال گذشته 500 درصد رشد کرده است. با آنکه در چند ماه اخیر تا حدودی از قیمت مسکن کاسته شده است، اما متقاضیان تمایلی به خرید این کالای باارزش ندارند.