وضعیت اعدام ها در ایران

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره اعدام و میزان بالای آن چیست؟ آیا به نظر شما مجازات اعدام می تواند بازدارنده از وقوع جرم باشد؟ به نظر شما روند دادرسی در ایران عادلانه است؟