وعده تازه دولت احمدی نژاد برای نجات تولید

15 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که دولت ايران از اختصاص منابع جدید به بخش تولید خبر می دهد، برخی گزارش ها از رونق گرفتن بخش های غیر مولد و غیر تولیدی حکایت دارند. گزارش از وفا آذربهاری.