وعده های نخست وزير جديد ايتاليا

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ماتئو رنتسی Matteo Renzi، نخست وزير جديد ايتاليا و رهبر حزب چپ ميانۀ دموکرات، قول داد روند اصلاحات را در ایتالیا بی درنگ آغاز کند. گزارش از پروانه هدايت.