وعده های اقتصادی نامزدان ریاست جمهوری ایران

09 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو هفته به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، سایه رکود بر اقتصاد ایران سنگینی می کند و بیکاری و گرانی به سیر صعودی خود ادامه می دهند. نامزدهای ریاست جمهوری از «بازسازی اقتصاد کشور» و «توجه به معیشت» مردم می گویند. گزارش از وفا آذربهاری.