وضع بهداشت و سلامت زندانیان

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما رعایت مسائل بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران چگونه است؟ اهمیت رعایت بهداشت زندانها چقدر بر بهداشت عمومی جامعه تاثیر دارد؟