راه اندازی دو طرح فوری برای آب آشامیدنی در خوزستان؛ ادامه مشکل بی آبی در نقاط دیگر

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمبود آب آشامیدنی در خوزستان همچنان ادامه دارد. اگرچه مدیر عامل آب و برق منطقه ای از راه اندازی طرح غدیر دو به منظور رساندن آب شیرین و با کیفیت به مردم خرمشهر و آبادان خبر داده است.