یک نهاد بین المللی: بحران آب در ایران و شهرهای خوزستان در حد فاجعه است

25 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گلوبال وویسز، نهاد بین المللی متشکل از کارشناسان، پژوهشگران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران سراسر جهان، در یک گزارش تفصیلی، که بر اساس مصاحبه با افراد خبره و محلی تهیه شده، می گوید بحران آب ایران در شهر اهواز و استان خوزستان به مرز فاجعه رسیده است. گزارش شیده رضایی