واشنگتن در صدد کمک به اوکراین است

14 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا سرگرم تهیه کمکهای مالی برای آن کشوراست. وزارت دفاع آمریکا نیز قصد دارد به کشورهای هم پیمان آموزش های نظامی دهد. وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک آمریکا در روزهای اخیر بطور مرتب با همتایان روسی و اوکراینی در تماس بوده اند. گزارش از گیتا آرین.