ادامه اختلاف نظر کاخ سفید و قانون گذاران دموکرات در کنگره بر سر بودجه دیوار مرزی

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اختلاف نظر قانون گذاران دموکرات آمریکا و کاخ سفید بر سر تامین هزینه ساخت دیوار مرزی همچنان ادامه دارد و به گفته ناظران ممکن است کار آن به دادگاه کشیده شود.