دیدگاه واشنگتن – آمریکا برای مقابله با کرونا ۲۰۵ میلیون دلار به خاورمیانه کمک کرده است

28 شهریور 1399