دیدگاه واشنگتن - پرزیدنت ترامپ روشن ساخت که اجازه نمی‌دهد رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد

12 تیر 1399