«جنگ در جهان اسلام، آمریکا ناظر یا بازیگر»

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«جنگ در جهان اسلام، آمریکا ناظر یا بازیگر» عنوان نشست بنیاد دفاع از دمکراسی که روز چهارشنبه در شهر واشنگتن برگزار شد.