گزارش فرهاد پولادی از راهپیمایی امروز واشنگتن

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همکارم فرهاد پولادی امروز هم برای منعکس ساختن تظاهرات جمعیتی عظیم از جوانان دانش آموزی کار می کرد که از ساعتی پیش همراه با اولیا و معلمانشان در مقابل کنگره جمع شده اند تا از قانون گذاران برای حفظ جانشان در تیراندازی های مهاجمین مسلح و روانی کمک بگیرند.