گزارش فرهاد پولادی از راهپیمایی امروز واشنگتن

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

همکارم فرهاد پولادی امروز هم برای منعکس ساختن تظاهرات جمعیتی عظیم از جوانان دانش آموزی کار می کرد که از ساعتی پیش همراه با اولیا و معلمانشان در مقابل کنگره جمع شده اند تا از قانون گذاران برای حفظ جانشان در تیراندازی های مهاجمین مسلح و روانی کمک بگیرند.