عوارض ناشی از تماشای مسابقات فوتبال

15 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حمله قلبی و مرگ یکی از هواداران تیم فوتبال برزیل که در پی هیجان شدید ناشی از تماشای گل پیروزی در ضربات پنالتی اتفاق افتاد بار دیگر ثابت کرد که میزان استرس ناشی از تماشای مسابقات فوتبال و عوارض جسمی آن می تواند خطرناک باشد. گزارش از شیده رضایی.