عوارض چاقی و راه های صحیح کاهش وزن

08 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمار وزارت بهداشت میگويد 40 % مردم ایران یعنی 4 نفر از هر 10 نفر اضافه وزن دارند. چاقی حفره داخلی رگ ها را هم تنگ ساخته و خون رسانی به قلب و مغز را مختل یا مسدود می کند.