عوامل جلوگیرنده فروپاشی اقتصاد ایران

23 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگرچه تحریمها علیه جمهوری اسلامی گسترش می یابد و اثراتی چون کاهش شدید درآمدهای نفتی، سقوط ارزش ریال، و افزایش سرسام آور گرانی و بیکاری را به همراه داشته است؛ لاکن تحلیلگران معتقدند که این صدمات آنقدر نبوده که باعث فلج شدن کامل اقتصاد ایران شود. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، بیژن فرهودی، در گفتگویی با خانم سارا بازوبندی مدرس اقتصاد سیاسی بین المللی در کالج ریجنتس لندن در ابتدا نظر وی را در مورد عواملی که به جلوگیری از فروپاشی اقتصاد ایران کمک میکند جویا شد.