وام مسکن: شرایط و امکانات طبقه متوسط

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس شرایط جدید خریدارانی که برای بار نخست خانه می خرند در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرستانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان وام با بهرۀ ۱۳ درصدی دریافت می کنند.آیا این میزان وام مسکن برای خرید یا پیش پرداخت خرید یک خانه کافی است؟آیا شما از این وام ها دریافت داشته اید؟