وام دولتی برای خرید خودرو

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت اعلام کرده برای ۶ ماه ۲۵ میلیون تومان وام برای خرید اتومبیلهای ساخت داخل کشور می دهد. آیا شما از این وام استفاده می کنید؟ اگر بله، گرفتن این وام چقدر برایتان آسان بوده است. و اگر نه/ چرا؟