واکنش‌های مثبت به تصمیم اخیر عربستان سعودی برای کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه زنان

12 مرداد 1398