واکنشهای مقامات جمهوری اسلامی نسبت به مشوقهای پيشنهادی

07 مهر 1388
بشنوید
واکنشهای مقامات جمهوری اسلامی نسبت به مشوقهای پيشنهادی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.