واکنش رسانه های ایران به افزایش قیمت سوخت

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران که در راستای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد با واکنشهای مختلفی در رسانه های داخلی ایران روبرو شده است. گزارش از کوروش صحتی.