واکنش متفاوت احمدی نژآد به هشدار آیت الله خامنه ای

12 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدیژاددر واکنش به سخنرانی هشدارآمیز آیت الله علی خامنه ای نامه ای را منتشر کرده و مسئولیت های رهبر جمهوری اسلامی را در حراست از قانون اساسی به وی یاآور شد .