واکنش مردم مصر به برگزاری انتخابات

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اما واکنش مردم مصر نسبت به اعلام خبر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی متفاوت بود . گزارش از پروانه هدايت.