واکنش های مردم اعدام شهروندان عرب ایرانی

04 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعدام شهروندان عرب ایرانی در روز های اخیر، واکنش های متعددی را از سوی مردم منطقه و همچنین سازمانهای مدافع حقوق بشربه دنبال داشته است. اعتراض ها در مناطق عرب نشین ایران همواره با سرکوب دولتی مواجه شده است. گزارش از احمد باطبی.