واکنش های منفی و مثبت به موفقیت سینمای ایران

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما درباره موفقیت های اصغر فرهادی در جشنواره های بین المللی چه فکر می کنید؟ آیا به نظر شما فیلمهای فرهادی برای جشنواره ها ساخته میشود یا بازتابی از جامعه ایران است؟ چرا موفقیت های هنری ایران در داخل کشور با انتقاد گروههای افراطی مواجه می شود؟