واکنش های به بیانیه دوازدهم آژآنس انرژی اتمی

25 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی صدور قطعنامه تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و ابراز نگرانی از عدم همکاری ایران با آژانس ، طرفین در اظهار نظر هایی دیپلماتیک مواضع خود را نسبت به آینده فعالیت های هسته ای ایران اعلام کردند همکارم احمد باطبی در گزاش خود نگاهی دارد به این موضع گیری ها .