واکنش ها به راه اندازی بورس ارز در ایران

14 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با قطعی شدن راه اندازی بورس ارز، اعلام شد شیوه قیمت گذاری ارز تغییر می کند؛ و با اجرائی شدن آن، از رانت و چند نرخی شدن ارز جلوگیری می شود. گزارش از وفا آذربهاری