واکنش به کمک میلیاردی دولت به خودروسازان

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت خودروسازی ایران کمک کرد. این اقدام با واکنش های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد. در حالی که نمایندگان اقتصاد دولتی را عامل آشفتگی می دانند، کارشناسان بر لزوم توجه دولت به صنایع کوچک تاکید دارند. گزارش از وفا آذربهاری.