واکنش به کمک میلیاردی دولت به خودروسازان

10 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت خودروسازی ایران کمک کرده است. این اقدام با واکنش های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شده است. در حالی که نمایندگان ، اقتصاد دولتی را ، عامل آشفتگی می دانند ، کارشناسان بر لزوم توجه دولت ، به صنایع کوچک تاکید دارند. گزارش از وفا آذربهاری