واکنش ۵+۱ به پیشنهاد ایران

16 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جمعه مذاکرات اتمی ایران و قدرتهای بزرگ جهان با هدف رفع بن بست بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در آلماتی برگزار شد اما بگفته یک دیپلمات غربیمواضعطرفین در مورد مسائل همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارد. بیژن فرهودی گزارش می دهد.