واحدهای تولیدی حق شکایت از دولت را پیدا کردند

26 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی بر حمایت از تولید تاکید دارد و می گوید اگر دولت به کارخانه هايی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند کمک نکد ، این کارخانه ها می توانند شکایت خود را به مجلس ارائه دهند. هم زمان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیاز بخش تولید به نقدینگی را ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. گزارش از وفا آذربهاری.