وابستگی های دفاعی آمريکا و اروپا

24 بهمن 1390
بشنوید
وابستگی های دفاعی آمريکا و اروپا
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.