تجمع مخالفین توافق هسته ای در برابر کنگره آمریکا

19 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با بررسی توافق اتمی ایران با جامعه جهانی در کنگره آمریکا، تعدادی از شهروندان در تجمعی که برای مخالفت با توافق هسته ای در برابر این نهاد قانوگذاری برگزار شده بود، شرکت کردند. گزارش فرهاد پولادی