رسوایی تقلب در رعایت استاندارهای زیست محیطی، اعتبار فولکس واگن را زیر سوال برد

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشف این مطلب که کارخانه فولکس واگن میلیون ها اتومبیل خود را مجهز به نرم افزاری کرده است تا بتوانند از معاینات فنی اگزوز اتومبیل و رعایت استداندارهای محیط زیستی اتومبیل بگذرد، اعتبار صنعت اتومبیل سازی آلمان را به زیر سؤال برده است.