نگاهی به آهنگ صدا اثر لیلی محسنی که به مسائل زنان در ایران می پردازد

07 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لیلی محسنی خواننده جوان ایرانی که به دلیل محدودیت های موجود در این کشور به انگلیس مهاجرت کرده، توجه خاصی به رویدادهای ایران دارد و در آثارش به مشکلات زنان و تبعیض های جنسیتی می پردازد. «صدا» عنوان یکی از آهنگ های این هنرمند است که در همین چهارچوب تولید شده، جزئیات بیشتر در گزارش بهنود مکری