کمیل قاسمی کشتی گیر آزادکار ایران

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیل قاسمی کشتی گیر آزادکار ایران پس از قهرمانی در رقابتهای جام جهانی به گفتگو با علی عمادی خبرنگار اعزامی صدای آمریکا، پرداخت.