VOA Tek - سرچشمه جوانی

10 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم در سراسر جهان برای فرمولی که امیدوارند آنها را به یک زندگی طولانی همراه با سلامتی رهنمون شود، میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند. آیا بشر راز جوانی را دریافته است؟