VOA Tek – دنیای ناشناخته نهنگ های دریایی

04 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پستانداران دریایی همواره اعجاب انگیزبوده اند. آنان با انسان، در سطحی که از فهم ما خارج است، تعامل دارند. برای کشف دنیای این جانوران، علم باید گوش کردن و غوطه خوردن در یک جهان عمیق و ناشناخته را بیاموزد.