VOA Tek - دانش توانبخشی مغز

10 فروردین 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پس از ضربه مغزی، سلول های مغز به همان نحو رشد نمی کنند که سلول های پوست پس از زخمی شدن می کنند. توانبخشی مغز یعنی آموزش دوباره مغز تا کارهای پیش پا افتاده را از نو با استفاده از الگوهای مختلف یاد بگیرد. در این برنامه به آخرین دستاوردهای این رشته می پردازیم.