صدای مردم: چطور می‌شود با بی‌توجهی مقامات ایران به اعتراضات مقابله کرد

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ضرورت مقابله با بی اعتنائی مقامات در ایران به اعتراض های مردمی، موضوع بحث دیشب بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.