گزارش خبرنگار صدای آمریکا از مراسم یادبود و تجلیل از فداکاری قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در پنتاگون

21 شهریور 1399