گردشگران جام جهانی

05 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق پيش بينی فيفا درآمد برزيل از جام جهانی به بيش از ٣ ميليارد دلار خواهد رسيد. انتظار مي رود طي يك ماه برگزاری مسابقات بيش از ٣ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر براي تماشای بازيها به شهرهای ميزبان سفر كنند. علی عمادی خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای امریکا در برزیل گزارشی میدهد