نگاهی به آثار علی حاتمی

26 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علی حاتمی شاعر سینمای ایران بود ,او پرورش یافته صنعت فیلمسازی قبل از انقلاب ایران بود که هم در دوران قبل و هم پس از آن آثار ارزشمندی را از خود بجای گذاشت .