نگاهی به آثار علی حاتمی

26 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی حاتمی شاعر سینمای ایران بود ,او پرورش یافته صنعت فیلمسازی قبل از انقلاب ایران بود که هم در دوران قبل و هم پس از آن آثار ارزشمندی را از خود بجای گذاشت .