آسیب دیدگی ها در جام جهانی برزیل

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پس از مصدومیت شدید نیمار، ستاره تیم فوتبال برزیل، دکتر بابک شادگان، متخصص پزشکی ورزشی با ارزیابی عملکرد کمیته پزشکی فیفا و ارائه طرحی جدید، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد