ایران در مرحله دوم والیبال قهرمانی جهان، لهستان

20 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایرج مظفری،کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران، با ارزیابی دیدارهای تیم ملی ایران در مرحله دوم رقابتهای قهرمانی جهان در لهستان و رویارویی با تیمهای استرالیا، آرژانتین، صربستان و لهستان به پرسشهای علی عمادی پاسخ داد.