ایران نپال را در هم کوبید

03 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دکتر بیژن ذوالفقارنسب، کارشناس فوتبال با ارزیابی دیدار تیم ملی امید ایران مقابل نپال، دیدار دوستانه تیم ملی بزرگسالان ایران با شیلی، به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا در مورد خداحافظی کیروش پاسخ داد.