سو استفاده از گذرنامه های ورزشی

14 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی آغاز اصلاحات جدیدی که وزیر ورزش و جوانان، در آن وزارتخانه اعمال کرده ، سوء استفاده از امکانات صدور گذرنامه ورزشی، در طی هشت سال گذشته در سازمان ترتبت بدنی و وزارت ورزش خبرساز شده است. آرش سروندی خبرنگار ورزشی در مورد نحوه استفاده از این گذرنامه ها، به پرسشهای علی عمادی پاسخ داد