پنجمی ایران در بازیهای آسیایی

12 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان هفدهمين دوره بازيهاي آسيايی اینچئون، آرش سروندی، خبرنگار ورزشی، با ارزیابی عملکرد ورزشکاران ایران در این دوره و کسب عنوان پنجمی ایران، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا، پاسخ داد